Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_blikomobile_107/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Kilka słów o szkoleniach medycznych


Użyteczne Szkolenia Medyczne (USM) to firma organizująca kursy, szkolenia i warsztaty medyczne.  Naszym zadaniem jest stworzenie możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie teorii oraz praktyki różnym grupom zawodowym, a w szczególności fizjoterapeutom oraz lekarzom. Prowadzimy szkolenia medyczne na terenie całego kraju. Skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu diagnostyki obrazowej kręgosłupa oraz kończyn, diagnostyce funkcjonalnej narządu ruchu, ale także na diagnostyce zespołów bólowych kręgosłupa i ich leczeniu. 

Ponadto posiadamy akredytację Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL) w zakresie prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pod nr: 63-000093-001-0001

Akr002_m.jpgAkr001_m.jpg

Tematy prowadzonych szkoleń:

- Diagnostyka Obrazowa Kręgosłupa dla Fizjoterapeutów - moduł podstawowy.

- Diagnostyka Obrazowa Kręgosłupa dla Fizjoterapeutów - moduł zaawansowany.

- Rentgenodiagnostyka Kończyny Górnej i Dolnej dla Fizjoterapeutów.

- Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa szyjnego.

- Zastosowanie mezoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa.

 

dr n. med. Kamil Koszela - główny wykładowca, kierownik naukowy szkoleń

 • Lekarz specjalizujący się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w szczególności w neuroortopedii;
 • Pracownik naukowy - Adiunkt Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie;
 • Współpracuje naukowo z Kliniką Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Nauczyciel akademickim w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie. 
 • Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w Neuroortopedii i Komunikacji Medycznej przy UM w Łodzi.
 • Instruktor sztuk walki. Prowadzi Szkołę Dalekowschodnich Sztuk Walki Aikido w Łodzi (posiadacz stopnia mistrzowskiego 4 dan Aikido).
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Prelegent podczas I, II, III, IV oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej.
 • Ponadto swoje doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. pracując w Oddziale Neurochirurgii oraz SOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
 • Recenzent prac naukowych w Mulidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI, Szwajcaria).
 • Guest Editor Wydania Specjalnego w International Journal of Environmental Research and Public Health "Spinal and Musculoskeletal Disorders: Prevention, Diagnosis and Treatment" (MDPI, Szwajcaria).

Prelegent podczas konferencji naukowych (autor i współautor wystąpień):

 • Zastosowanie mezoterapii kręgosłupa w przebiegu zespołu bólowego, 2022.
 • Ból kręgosłupa w SOR - spojrzenie ortopedy i lekarza medycyny ratunkowej, 2022.
 • GTPS - pierwotny czy wtórny?, 2022.
 • Bóle głowy - czy zawsze pochodzenia OUN?, 2022.
 • Świadomość pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym schorzeń narządu ruchu, 2022.
 • Ogólne zasady leczenia chorób układu ruchu (w tym kręgosłupa), 2021.
 • Zmiana planu operacyjnego u pacjenta z brakiem możliwości korekcji balansu strzałkowego kręgosłupa z zastosowaniem klatek międzytrzonowych, 2021.
 • Czy rwą kulszowa jest rwą?, 2021.
 • Szyja smartfonowa - diagnostyka oraz leczenie - wyzwanie XXI wieku, 2021.
 • Co zamiast operacji? Mezoterapia jako alternatywa dla operacyjnego leczenia zespołu bólowego kręgosłupa, 2021.
 • Sterydoterapia a kolagenoterapia w schorzeniach ortopedycznych, 2020.
 • Urazy kręgosłupa szyjnego - diagnostyka ona leczenie w SOR, 2020.
 • Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się, 2020.
 • Ocena częstości występowania zespołu szyjno-głowowego u osób wykonujących zawód fryzjera, 2020.
 • Zastosowanie mezoterapii w leczeniu zespołu szyjno-głowowego - opis przypadku, 2020.
 • Kolagenowa mezoterapia kręgosłupa jako etap w terapii ostrego i przewlekłego zespołu bólowego - ocena bezpieczeństwo, 2020.
 • Sposób i metody terapii przyspieszeniowo-opóźnieniowego urazu kręgosłupa- zespół WAD. Łódź, 2019.
 • Problemy w diagnostyce przyspieszeniowo-opóźnieniowego urazu kręgosłupa szyjnego - zespół whiplash. Łódź, 2019. 
 • Diagnostyka obrazowa urazów kręgosłupa szyjnego (RT, TK, MR, USG). Łódź 2019.
 • Zastosowanie mezoterapii w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa. Łódź, 2019.
 • Mezoterapia kręgosłupa jako nieinwazyjna metoda leczenia zespołów bólowych. Lublin, 2019.
 • Diagnostyka oraz farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenie zespołu bólowego kręgosłupa w praktyce lekarza POZ. Łódź, 2019.
 • Wpływ palenia tytoniu na poziom natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa u pacjentów operowanych z powodu dyskopatii. Łódź, 2019.
 • Mezoterapia kręgosłupa jako małoinwazyjne narzędzie terapii zespołu bólowego kręgosłupa. Łódź, 2019.
 • Communicatio medica - różnice w sposobie porozumiewania się personelu medycznego oraz pacjentów. Łódź, 2019.
 • Zastosowanie mezoterapii w zespole bólowym kręgosłupa - nowe narzędzie dla neurologa. Kraków, 2019.
 • Zastosowanie mezoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa. Wrocław, 2019.
 • Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce lekarza POZ. Wrocław, 2019.
 • Zastosowanie mezoterapii w kompleksowym leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa. Międzywodzie, 2018.
 • The impact of rehabilitation on the pain intensity level in patients with failed back surgery syndrome (FBSS). Paryż, 2018.
 • The assessment of the impact of rehabilitation on the pain intensity level in patients with herniated nucleus pulposus of the intervertebral disc. Paryż, 2018.
 • Problemy w diagnostyce i terapii przyspieszeniowo-opóźnieniowego urazu kręgosłupa. Zespół whiplash, część I. Diagnostyka. Łódź, 2018.
 • Problemy w diagnostyce i terapii przyspieszeniowo-opóźnieniowego urazu kręgosłupa. Zespół whiplash, część II. Sposoby i metody terapii. Łódź, 2018.
 • Wpływ nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy typu 2 na poziom natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa spowodowanych dyskopatią. Łódź, 2018.
 • Wpływ ergonomii stanowiska pracy na częstotliwość występowania zespołów bólowych kręgosłupa - doniesienia wstępne. Łódź, 2018.
 • Poziom zrozumienia języka medycznego w procesie rehabilitacji. Łódź, 2018.
 • Wpływ palenia tytoniu a dolegliwości bólowe kręgosłupa. Sejm RP - Warszawa, 2018.
 • Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Rzeszowie 13-14.10.2017, ref. pt. Wpływ rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa po nieskutecznym zabiegu operacyjnym. Rzeszów, 2017.
 • Kongres Balneologiczny w Szczawnicy 14-17.09.2017; ref. pt. Analiza retrospektywna wyników leczenia zespołu bólowego kręgosłupa metodą zachowawczą i zabiegową. Szczawnica, 2017.
 • 6th International Conference "Dialogue of Languages and Cultures" Innovations, Accomplishments, Projects; ref. pt. Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się intermedycznego. Warsaw, 2017.
 • Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność; ref. pt. Wpływ języka łacińskiego na tworzenie hiszpańskiej terminologii medycznej. Łódź, 2017.
 • Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem; ref. pt. Vita non solum medicamento, sed etiam scalpello subiecta est – analiza uwarunkowań kulturowo-językowych mających wpływ na przyjmowanie idei panaceum. Chirurgia jako alternatywa dla uniwersalnych medykamentów. Bydgoszcz, 2015.
 • Antyczne korzenie Europy; ref. pt. Antyczne podstawy współczesnej chirurgii. Łódź, 2015.
  Ogólnopolska i Międzynarodowa Konferencja STN Juvenes pro medicina; ref. pt. Retrospective analysis of surgical treatment of traumatic hematoma in the Department of Neurosurgery, Regional Hospital in Konin in 2012. Łódź, 2012.
 • Ogólnopolska i Międzynarodowa Konferencja STN Juvenes pro medicina; ref. pt. Bevacizumab (Avastin), an anti-VEGF monoclonal antibody, for the treatment of recurrent glioblastoma multiforme (GBM). Łódź, 2011.

Autor książek: 

 • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa w praktyce lekarza POZ. Nowe spojrzenie. PZWL, 2022. Cz. I
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów w praktyce lekarza POZ. Nowe spojrzenie. PZWL, 2022. Cz. II

Autor i współautor następujących publikacji naukowych: 

 • Age and Sex in Back Pain Intensity—Retrospective Study of Conservatory vs. Surgical Discopathy Treatment. Life, 2022.
 • Retrospective Analysis of FED Method Treatment Results in 11–17-Year-Old Children with Idiopathic Scoliosis. Children, 2022.
 • Zespół bólowy stawu kolanowego w praktyce lekarza POZ, 2022. 
 • Chronic exposure low frequency magnetic fields (magnetotherapy and magnetic stimulation) influence serum serotonin concentrations in patients with low back pain. IJERPH, 2022.
 • Neuralgia międzyżebrowa – problem kardiologiczny? Ortopedyczny? Fizjoterapeutyczny?, 2022
 • Zespół bólowy kręgosłupa – współpraca neurologa i ortopedy, 2022
 • Dyskopatia – czy zawsze przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa?, 2022
 • Analysis of Posture Parameters in Patients with Idiopathic Scoliosis with the Use of 3D Ultrasound Diagnostics—Preliminary Results. IJERPH, 2022.
 • Rozdział "Diagnostyka USG kręgosłupa" w Nowoczesna diagnostyka skolioz. PZWL, 2022
 • Effectiveness of the FED Method in the Treatment of Idiopathic Scoliosis of Girls Aged 11–15 Years. IJERPH, 2021.
 • Entezopatia guzka większego kości ramiennej - współpraca lekarza i fizjoterapeuty, 2021.
 • Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce lekarza POZ, 2021.
 • Rozdział "Kolagenoterapia iniekcyjna - nowoczesna forma terapii" w Nowoczesne leczenie zwyrodnienia stawów. PZWL, 2021.
 • Czy rwa kulszowa jest rwą ?, 2021.
 • Szyja smartfonowa - diagnostyka oraz leczenie - wyzwanie XXI w., 2021.
 • Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce fizjoterapeuty, 2021.
 • Iniekcyjna kolagenoterapia w chorzeniach narządu ruchu, 2021.
 • Ultrasonografia jako nowoczesna diagnostyka kręgosłupa, 2021.
 • Mezoterapia kręgosłupa jako etap kompleksowej terapii zespołu bólowego, 2021.
 • Zastosowanie mezoterapii w zespole bólowym kręgosłupa, 2021.
 • Postępowanie terapeutyczne po urazach o charakterze stłuczenia i skręcenia, 2020.
 • The effect of smoking on back pain intensity in rehabilitated patients treated conservatively and surgically for discopathy, 2020.
 • Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się intermedycznego, 2020.
 • Ocena skuteczności kompleksowej neurorehabilitacji u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu, Wiadomości Lekarskie, 2018.
 • The ancient Egyptian sources of neurosurgery, Transylvanian Review Journal, 2018.
 • Preliminary report on the patient motivation and adherence to exercise recommendations—The importance of medical communication in the rehabilitation process during and after hospitalization, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2018.
 • Preliminary report on the medical language as a factor supporting or hindering the rehabilitation process of hospitalized patients, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2018. 
 • Zespół bólowy kręgosłupa jako choroba cywilizacyjna, Pediatria & Medycyna Rodzinna, 2017
 • Ocena wpływu rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u chorych z przepukliną jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, Polish Medical Journal, 2017.
 • Wpływ rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa po nieskutecznym zabiegu operacyjnym, Polish Medical Journal, 2017.
 • Łacina w (u)życiu codziennym.cz. 1. Terminologia medyczna", Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2016.
 • Trichobezoar jako rzadka przyczyna niedrożności jelita cienkiego u dzieci, Standardy Medyczne Chirurgia, 2016.
 • Vita non solum medicamento, sed etiam scalpello subiecta est – analiza uwarunkowań kulturowo-językowych mających wpływ na przyjmowanie idei panaceum. Chirurgia jako alternatywa dla uniwersalnych medykamentów, 2015.
 • EYLEATM (VEGF-Trap-Eye) – nowy lek typu „anty-VEGF”: zastosowania terapeutyczne i znaczenie dla dylematu: Avastin-Lucentis, Magazyn Lekarza Okulisty, 2011.